Algemene Voorwaarden

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen-producten aankopen bij FlavorDoodle en dus niet voor Professionele/Zakelijke Klanten.

1 – Identiteit van de ondernemer

De volgende uitdrukkingen hebben de daarachter vermelde betekenis:

Onderneming: FlavorDoodle
Straat: Kleine Swennenstraat 6
Stad: Bree
Postcode: 3960
Land: België
Ondernemingsnummer: 0678.528.955
BTW nummer: BE 0678.528.955
Bank rekening: IBAN BE52 7360 3863 9309 | Bic/Swift: KREDBEBB
Telefoonnummer: +32 (0) 494 23 99 16, beperkt bereikbaar tijdens de vermelde uren.

E-mail: info@flavordoodle.be
Website: https://flavordoodle.be

Klant: iedere (potentiële) wederpartij of wederpartijen van FlavorDoodle die goederen aankoopt in zijn hoedanigheid als consument/ particulier.
Goederen: artikelen/producten die deel uitmaken van het FlavorDoodle aanbod.
Aanbieding(en)/Offerte(s): elke mededeling die uitgaat van FlavorDoodle en waarbij een of meerdere Goederen aan de Klant worden aangeboden, ongeacht de drager of het daarbij gebruikte communicatiemiddel.

Wanneer bereikbaar:
De FlavorDoodle Website/Webshop is 24 op 24 uur open en men kan dan ook deze steeds vrijblijvend bezoeken, U Account bekijken, een bestelling plaatsen en betalen.
Let op! De uren die men hieronder vind zijn de uren dat wij telefonisch (beperkt) bereikbaar zijn.
Uren dat we telefonisch bereikbaar zijn:
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag:  van 15:00 t.e.m. 18:00 uur
Maandag, Woensdag ,Zaterdag, Zondag en Feestdagen zijn wij niet bereikbaar.
Buiten de bovenstaande vermelde uren zijn we telefonisch niet bereikbaar, maar u kan ons steeds contacteren via het contact formulier op onze website bij “Contacteer ons” of via het opgegeven FlavorDoodle info e-mail adres en wij zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk u bericht te beantwoorden.

2 – Privacy en Cookies

FlavorDoodle geeft veel om uw privacy. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van het hoogste belang. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de FlavorDoodle website/winkel en de daarop ontsloten dienstverlening van FlavorDoodle. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FlavorDoodle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FlavorDoodle, en/of omdat u deze zelf  bij het invullen van een contactformulier op de website, en/of  bij het aanmaken van een Account, aan FlavorDoodle versterkt.

FlavorDoodle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw e-mailadres
Uw voor- en achternaam
Uw leeftijd
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw IP-adres

Waarom heeft FlavorDoodle u persoonsgegevens nodig

FlavorDoodle verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan FlavorDoodle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit verkoop op afstand.

Website/winkel software

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Er worden geen gegevens gedeeld met WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Xel Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Xel Media heeft toegang tot uw gegevens om ons ( technische ) ondersteuning te kunnen aanbieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Door de overeenkomst tussen FlavorDoodle en Xel Media, is Xel Media verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wie verzorgt onze Webhosting

FlavorDoodle neemt webhosting- en e-maildiensten af van Xel Media. Xel Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Echter kan deze partij wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Xel Media heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens en het ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen. Xel Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Xel Media en Telenet. Deze twee partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer steeds vertrouwelijk, Xel Media en Telenet hebben geen toegang tot ons postvak.

Wie verwerkt de betalingen

Voor het afhandelen van ( een deel van de ) betalingen op onze website en in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaling provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijke is toegestaan.

Wie zorgt voor de verzending

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het FlavorDoodle hun taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van MyParcel (PostNL) hun diensten voor het uitvoeren van de leveringen.Daardoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (PostNL) delen. MyParcel (PostNL) gebruikt echter deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel (PostNL) onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel (PostNL) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanmaken en administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Silvasoft is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Silvasoft gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Het doel van gegevensverwerking

Het algemeen doel van gegevensverwerking

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking steeds direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing doeleindes. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor steeds expliciet toestemming voor. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hun en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Het beheren van jouw account

Op de FlavorDoodle website/winkel wordt de mogelijkheid aangeboden om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden, kan raadplegen en opnieuw kan plaatsen.

U kan steeds uw Account verwijderen, deze optie vind u terug in “Mijn Account”. Indien men het account/profiel wist/verwijdert, worden alle opgegeven gegevens bij het aanmaken van het account,u bestel geschiedenis en alle aanpassingen die u bv. later had aangebracht in uw account volledig gewist en zijn naderhand niet meer terug te roepen of te raadplegen.
Bij het beëindigen/ verwijderen/ wissen van u Account worden alle gegevens gewist en neemt u het recht om vergeten te worden.

Wat met automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, welke webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). FlavorDoodle geeft geen persoonsgegevens door aan Google. FlavorDoodle maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FlavorDoodle te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlavorDoodle heeft hier geen invloed op. FlavorDoodle heeft Google geen toestemming gegeven om via FlavorDoodle verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe zit het met de medewerking aan een fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan FlavorDoodle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang bewaart FlavorDoodle u gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is om de opdrachten/doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Het inzien van gegevens en het aanpassen of verwijderen ervan

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Dit kan via de pagina Mijn Account op onze website of via een aanvraag tot verzoek van inzage, correctie of verwijdering en dit via het contactformulier. FlavorDoodle zal dan zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ken u rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij laten u hieronder weten welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in (de machine ) leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FlavorDoodle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U kan het bezwaar elektronisch of schriftelijk indienen. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met FlavorDoodle.

Beveiliging van u persoonsgegevens

FlavorDoodle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlavorDoodle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FlavorDoodle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FlavorDoodle op via onderstaande gegevens.

FlavorDoodle informeert u dat wij de Invisible reCAPTCHA op onze website hebben geïmplementeerd, dit om spam berichten tegen te houden en dat het gebruik van de Invisible reCAPTCHA onder het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google valt. Wij delen geen persoonsgegevens met de dienst Google Invisible reCAPTCHA. ”

Contact adres voor privacyzaken

Contact E-mail adres voor privacy: privacy@flavordoodle.be

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ , dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing, social buttons of advertentie plug-in. Bv. cookies van Facebook, Twitter, Instagram of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van FlavorDoodle gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van FlavorDoodle (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor FlavorDoodle. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van FlavorDoodle geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Wilt u weten welke cookies een website gebruikt dan kan u deze steeds checken op; http://www.cookiechecker.nl/

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

3- Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op iedere bezoeker die deze website bezoekt en die in hun hoedanigheid van consument artikelen-producten aankopen bij FlavorDoodle en dus niet voor Professionele/Zakelijke Klanten.

Professionele/Zakelijke Klanten verwijzen wij graag door naar onze Groothandel B2B pagina op de FlavorDoodle website.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich volledig akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven zonder daarbij afstand te doen van uw wettelijke rechten als consument.

4 – Aankoop beperking

Wij verkopen niet aan minderjarigen. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. We behouden ons het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden als blijkt dat er niet aan deze onderstaande voorwaarden is voldaan. In dat geval zal de eventuele schade die FlavorDoodle heeft geleden worden doorgerekend en dus gefactureerd worden aan de klant.

FlavorDoodle behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, in elk van de volgende gevallen:

Indien het product niet beschikbaar is, uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
Indien uw facturatiegegevens niet correct of niet verifieerbaar zijn;
Indien uw bestelling door onze veiligheidssystemen wordt geïdentificeerd als ongewoon of mogelijks frauduleus;
Indien uw betaling/overschrijving/of credit card reservatie niet tijdig werd ontvangen;
Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u onder de 18 jaar bent;
Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
Bij vermoeden dat de bestelling geplaatst wordt voor professionele doeleinden of commercieel gebruik;
Bij vermoeden dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf door te verkopen;
Indien er een fout was bij de prijsopgave;
Indien we niet konden leveren op het door u aangegeven adres;
In geval van overmacht.

5 – Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De aangeboden producten worden voldoende gedetailleerd beschreven en afgebeeld om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. De weergegeven producten kunnen op gebied van kleuren, afmetingen en ontwerp afwijken van het daadwerkelijk uiterlijk.

FlavorDoodle is niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en de aanvaarding van de bestelling door FlavorDoodle. U ontvangt van FlavorDoodle een email ter bevestiging van de bestelling.

7 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De prijzen op de FlavorDoodle website/winkel worden weergegeven in Euro en zijn inclusief 21% BTW.

8 – Levering

FlavorDoodle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FlavorDoodle kenbaar heeft gemaakt.

De leveringstermijn die door FlavorDoodle wordt aangegeven is slechts een inschatting op basis van de informatie die wordt doorgegeven van de vervoerder. FlavorDoodle is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven datum kan worden geleverd.

Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan zullen we u hierover contacteren per email of per telefoon en een alternatief voorstellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FlavorDoodle tot het moment van bezorging aan de consument.

Een bestelling/product(en) wordt pas alleen verzonden nadat FlavorDoodle de gehele betaling ervan ontvangen heeft.

Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen worden er geen bestellingen verzonden.

9 – Retourneren van goederen & Herroeprecht

Bij de in ontvangstnamen van de goederen zal de koper deze onmiddellijk controleren op mogelijke schade. Indien de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving zal de koper zo snel mogelijk FlavorDoodle hiervan op de hoogte brengen via brief, het contact formulier of via het info e-mail adres van FlavorDoodle en dit binnen de 48 uur. Bij uitblijven van deze kennisgeving wordt de koper geacht ingestemd te hebben met de geleverde producten.

Bij de aankoop van een product/goed, heeft de koper, conform de wettelijke consumentenbescherming voor webshop klanten, het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en recht op een terugbetaling gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de afleveringsdatum. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken dient de koper zo snel mogelijk FlavorDoodle hiervan op de hoogte te brengen (via brief of email) en op voorwaarde ** dat u de artikelen niet gebruikt heeft, onbeschadigd zijn, dat ze volledig zijn ( originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, garantie bon) met een kopie van de originele factuur en in hun ongeopende originele verpakking zitten en deze aan FlavorDoodle te retourneren.De transport kosten voor de retour zijn voor rekening van de koper.

Gebruik voor de aanvraag tot herroeping het Herroeping Formulier dat u terug vind in de bijlage van de factuur e-mail, op de algemene voorwaarden pagina en in Mijn Account op de FlavorDoodle.be website.

Het geretourneerde goed/product moet binnen de 14 dagen terug geleverd zijn bij FlavorDoodle, de 14 dagen (voor verzending) starten nadat FlavorDoodle akkoord gaat met de retour en u alle benodigde gegevens heeft ontvangen voor het retourneren van de goederen.

U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en/of waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Na het openen of wijzigen van de verpakking** die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop.

Een retour leidt tot de terugbetaling van alle gelden die de verkoper heeft ontvangen van de koper/consument  (inclusief de basisverzendingskosten), op voorwaarde dat dit gebeurt volgens dezelfde betaalmethode waarmee de koper de bestelling betaalt heeft.

Bij aankoop van een Goed/Product in ons afhaalmagazijn/winkel kan de koper/consument het herroepingsrecht niet inroepen daar er geen aankoop op afstand heeft plaats gevonden.

Voor voedingsmiddelen (bv. Aroma’s) geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

1)Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben.

2)Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen en omwille van hygiëne.

** Ongeopende (veiligheid-)verpakking, is een product dat bv. retail /bulk ( fabrikant) of door FlavorDoodle gesealed is, in een verpakking /doos zit die in een plastieken film/pak papier verpakt/omwikkeld zit,, dat afgesloten/verzegeld is, waarvan de gesealde schroefdop,garantie ring, zegel,stikker of ander methode van verzegelingen niet verbroken of beschadigd is, dit betekent ook dat producten/verpakkingen die voorzien zijn van een merk kaartje/bescherm folie of met een product/merk/streepjes code stikker, dat deze steeds op de originele plaats moeten zitten en niet verwijderd of beschadigd mag zijn.

10 – Conformiteit en Garantie

FlavorDoodle staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Als een product foutief geleverd werd of defect is bij aflevering neem dan onmiddellijk contact op met FlavorDoodle middels het contact formulier in te vullen op de FlavorDoodle website of via het info e-mail adres van FlavorDoolde

Voor al onze producten geldt een DOA (dead on arrival) omruilgarantie indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in clausule 9. Wanneer hetzelfde product niet meer in voorraad is dan zullen wij u een alternatief voorstellen. U heeft dan de mogelijkheid om het alternatief te aanvaarden of recht op een terugbetaling van het item/product/goed, terugbetaling kan alleen op voorwaarde dat dit gebeurt volgens dezelfde betaalmethode waarmee de koper de bestelling betaalt heeft.

Deze garantie dekt enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik (zoals transport van ongebruikelijke voorwerpen), verwaarlozing,nalatigheid, ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen of belastingen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (door luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld), het gebruik van het goed/product voor toepassingen waarvoor het niet ontwikkeld of bestemd is, aanpassingen of wijzigingen aan het Goed, of gebruik van de Goederen in het kader van beroepsdoeleinden.
Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na levering, worden geacht niet aanwezig te zijn op het ogenblik van levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

Eenmaal als een niet houdbaar product (bv. aroma) geopend wordt, verdwijnt de garantie, de vervaldatum geldt dan niet meer.

Er wordt geen garantie gegeven of toegekend op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

Neem contact op met onze klantendienst via het contact formulier op de FlavorDoodle website of via,het info e-mail adres van FlavorDoodle als u van de garantieregeling gebruik wil maken. FlavorDoodle geeft u in dat geval verdere instructies omtrent de afhandeling.

11 – Betaling

Indien bij betaling via overschrijving zonder enige opgave van redenen het verschuldigde bedrag na 14 kalenderdagen nog niet gestort werd op de rekening van FlavorDoodle , dan wordt de bestelling geannuleerd. De koper zal hiervan op de hoogte gebracht worden via email en worden er administratiekosten in rekening gebracht, deze kosten houden restocking en andere onkosten in en zijn ter hoogte van 10Euro.
Als deze e-mail vervolgens de betaling kruist en de bestelde producten nog steeds in voorraad zijn, dan wordt de bestelling alsnog uitgevoerd. Indien de producten niet meer in voorraad zijn zal FlavorDoodle de koper contacteren en een alternatief voorstellen of het betaalde bedrag terugstorten. dit gebeurt volgens dezelfde betaalmethode waarmee de koper de bestelling betaalt heeft.

FlavorDoodle bied u verschillende betalingsmogelijkheden aan, zodat u zonder zorgen u bestelling veilig kan betalen met het betaalmiddel wat u het liefst gebruikt.U kan veilig en snel betalen met iDeal, Bancontact, SOFORT Banking, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button en natuurlijk ook via Overschrijving.
Om u deze betalingsmogelijkheden aan te kunnen bieden, werken wij samen met Mollie B.V.
Mollie B.V. is een betalingsprovider, dankzij Mollie B.V. hun afgeschermde en veilige betaling omgeving en onze veilige website, kan u zonder zorgen u bestelling veilig en snel betalen.

Nadat je de bestelling bevestigd hebt (via de knop “Bestellen”) wordt je via de betaalprovider Mollie B.V. doorgeleid naar de door jouw gekozen betaalmethode. Indien je de betaling tussentijds afbreekt, geldt er nog steeds een betalingsverplichting. Na afronden van je betaling bij de betaalprovider kun je terugkeren naar de website. Onder ‘Mijn Account’ zijn je bestelgegevens nog altijd zichtbaar. Voor de risico’s van de betaalprovider (zoals o.a. privacy) is FlavorDoodle niet aansprakelijk.

12 – Aansprakelijkheid

FlavorDoodle is krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, gegevens of voor gevolgschade of enige andere schade (direct of indirect) ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze veroorzaakt is door een onrechtmatige daad zoals bv. nalatigheid, verkeerd gebruik etc..

De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. FlavorDoodle is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
In ieder geval zal de aansprakelijkheid van FlavorDoodle voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatst uitgeschreven factuur.

FlavorDoodle is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortkomt uit fouten van de Koper bij de opgave van de details (incl. Adres) van de levering.

In geval van aansprakelijkheid van FlavorDoodle ten aanzien van de Koper, bestaat haar enige verplichting erin om naar eigen goeddunken de gebrekkige goederen te vervangen of de prijs van deze goederen terug te betalen. Er kan geen enkele andere schadevergoeding worden geëist.

FlavorDoodle stelt alles in het werk om u 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 toegang te verlenen tot de Website. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan FlavorDoodle echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal FlavorDoodle alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

Websites waarnaar FlavorDoodle gebeurlijk linkt, worden niet door FlavorDoodle beheerd, gehost of onderhouden. FlavorDoodle is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

FlavorDoodle is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de teksten, afbeeldingen en dergelijke meer die gebruikt worden door de Koper om het aangekochte Product te personaliseren. En er mag niet verondersteld worden dat FlavorDoodle voormelde teksten, afbeeldingen en dergelijke meer goedkeurt of aanbeveelt. FlavorDoodle is niet verplicht om de aangeleverde documenten vooraf te screenen, te controleren, te weigeren of te verwijderen. De Koper zal FlavorDoodle steeds vrijwaren en vergoeden voor elke aansprakelijkheid (met inbegrip van erelonen voor advocaten en gerechtskosten), die FlavorDoodle oploopt op basis van de door de Koper aangeleverde documenten, alsook voor elke vordering of rechtsgeding die het gebruik van dergelijke elementen met toedoen van de Koper tot gevolg zou hebben

13- Klachten

FlavorDoodle streeft ernaar om klachten snel en efficiënt op te lossen. We vragen de koper dan ook om in  het geval van een  klacht deze duidelijk en volledig omschreven bij ons in te dienen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Enig geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op basis van een dwingende wetsbepaling. De Gebruiker aanvaardt binnen het kader van het gebruik van de site het elektronisch bewijs (bv e-mails, back-ups, etc.).

14 – Geschillen

Alle vorderingen/geschillen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buiten contractueel, worden beheerst door het Belgisch recht.

Een geschil tussen koper en verkoper zal plaatsvinden in een rechtbank bij de partij die zich moet verweren. De Consument kan zich ook vrijblijvend wenden tot het ODR-platform;  http://ec.europa.eu/odr/ .

Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

 15. Beperking van gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Alle merknamen, productnamen, foto’s, slogans, logo’s en titels gebruikt op de FlavorDoodle  website zijn geregisseerde merken/namen/rechten of Trademark van FlavorDoodle® , de partners van FlavorDoodle® en van derden. U kan deze merken/namen/rechten niet gebruiken of reproduceren zonder een inbreuk te maken op de rechten van de houder ervan. Alle site design, teksten, documenten, filmpjes,foto’s, logo’s,slogans en andere diensten, de selectie en de voorstelling ervan zijn beschermd door auteursrechten van FlavorDoodle®, de partners van FlavorDoodle® en derden. U kan enkel een elektronische kopie maken en delen van de site printen voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling te plaatsen, of om de site te gebruiken als informatiebron bij het winkelen. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik te maken van de informatie en gegevens op de site, inbegrepen reproductie om enige andere reden dan zoals hiervoor aangegeven. Wijziging, verdeling of (her)publicatie is evenmin toegelaten. Mocht u gegevens en/of informatie van deze site willen gebruiken, dan dient u hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van FlavorDoodle of van de partners/merken die FlavorDoodle verdeeld of vertegenwoordigt te bekomen.

PDF: Algemene-Voorwaarden-Consument

PDF: Herroeping Formulier